ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE I POLITIKA KONKURENCIJE EU

Izučavanje formiranja i razvoja zajedničkog tržišta EU koje se bazira na četiri ekonomske slobode, uz analizu politike konkurencije.