UGOVORI U MEĐUNARODNOM POSLOVANJU

  • Semestar: 8
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 4.0
  • Status predmeta: Obavezan
  • Fond časova: 2 Predavanja + 2 Vježbi
  • Metodi nastave:

Upoznavanje studenata sa specifičnostima zaključivanje ugovora u međunarodnom poslovanju. Detaljno izučavanje pojedinih ugovora, analiza dokumenata koja prate zaključenje i izvršenje ugovora u međunarodnom poslovanju. Objašnjenje specifičnosti rješavanja sporova koji proističu iz međunarodnog poslovanja.