RAZVOJ ORGANIZACIJE

Cilj predmeta jeste da studenti, u uslovima kada je promjena jedina konstanta, spoznaju značaj menadžmenta promjenama. Ujedno, u formi praktičnog modela, provjerenog podjednako u teoriji i praksi, studenti će biti osposobljeni da ovladaju tehnikama koje im mogu biti od koristi u procesu transformacije organizacije i rješevanju problema sa kojima je menadžment svakodnevno suočen.