PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA

Ovladavanje upravljačkim procesom koji obezbjeđuje efektivnost i efikasnost preduzeća u dinamičkoj poslovnoj sredini.