POLITIKA PROŠIRENJA

Razvoj evropske integracije kroz politiku proširenja EU; Komparativna iskustva pet proširenja EU; Region i politika proširenja; Pretpristupni pregovori; Pretpristupna podrška; Cost-benefit analiza procesa integracija; Postpristupne obaveze država članica; Proces evropskih integracija Crne Gore;