OSNOVI OSIGURANJA

Cilj je da se student osposobi da stečena znanja primjenjuje na ekomomskim problemima povezanim sa osiguranjem.