MONETARNA EKONOMIJA

Upoznavanje studenata sa savremenim teoretskim, komparativnim, sistemskim i primijenjenim aspektima monetarne ekonomije.