MIKROEKONOMIJA U OSIGURANJU

  • Semestar: 6
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 2.0
  • Status predmeta: Izborni
  • Fond časova: 2 Predavanja + 0 Vježbi
  • Metodi nastave:

Na ovom predmetu će se izučavati trenutna situacija u zemljama u razvoju, sa posebnim osvrtom na primjenu mikroekonomije u različitim oblastima. Proučavajući najvažnije teorije razvoja, ovaj predmet se bavi ekonomskim osnovama problema koji se odnose na zdravlje i ishranu, rast populacije, migracije, kredit, dječju radnu snagu i korupciju u zemljama u razvoju. Važan dio ovog predmeta biće posvećen raspravi o tome kako se domaćinstva u zemljama u suočavaju sa rizikom.