MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU

  • Semestar: 4
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 2.0
  • Status predmeta: Izborni
  • Fond časova: 2 Predavanja + 0 Vježbi
  • Metodi nastave:

Lajtmotiv izvodjenja nastave iz predmeta Menadžment u saobraćaju je da studenti steknu osnovna znanja o upravljanju saobraćajem koji, bez sumnje, u savremenim uslovima predstavlja jednu od najvažnijih privrednih djelatnosti.