MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

  • Semestar: 8
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 4.0
  • Status predmeta: Obavezan
  • Fond časova: 2 Predavanja + 2 Vježbi
  • Metodi nastave: Sugerisanje adekvatnog ponasanja menadzera putem aktivnog i prakticnog pristupa, kombinovanjem teorije i prakse. Prenosenje iskustva primijenjenog menadzmenta u razlicitim zemljama sirom svijeta, putem brojnih, detaljno opisanih slucajeva, sa fokusom n

Ciljevi izučavanja predmeta:

 

Upoznavanje studenata sa efektivnim menadzmentom u globalnim uslovima poslovanja, koristeci poznate okvire menadzment funkcija planiranja, organizovanja, vodjenja i kontrole.  Pripremanje  studenata za izazove poslovanja i sugerisanje  adekvatnog ponasanja menadzera u medjunarodnom kontekstu poslovanja, preko  upoznavanja  sa strateskim i interpersonalnim aspektima uloge  menadzera.  Poseban fokus stavljen je na medjukulturalne interakcije, ukljucujuci i menadzment multikulturalnom radnom snagom. 

 

PLAN  RADA

 

Naziv metodskih jedinica, predavanja (P), vježbe (V), ostali nastavni sadržaji (O), provjera znanja (Pz).

 

Priprema i upis semestra.

 

1.             Procjena poslovnog okruzenja – politickog, ekonomskog, zakonskog, tehnoloskog

 

2.             Upravljanje medjuzavisnim odnosima  – drustvena odgovornost i etika

 

3.             Razumijevanje uloge kulture

 

4.             Komuniciranje u kontekstu razlicitih kultura

 

5.             Pregovaranje u kontekstu razlicitih kultura i donosenje odluka

 

6.             Formulisanje strategije

 

I kolokvijum

 

7.             Globalne alijanse i primjena strategije

 

8.             Organizaciona struktura i sistemi kontrole

 

9.             Popunjavanje zaposlenima,  obuka i kompenzacije u svrhe globalnog poslovanja

 

10.           Razvoj kadra za globalni menadzment

 

11.           Motivisanje i vodjenje

 

Popravni I kolokvijum

 

Konsultacije za zavrsni ispit .

 

II kolokvijumi popravni II kolokvijum

 

Zavrsni ispit i popravni završni ispit (usmeno)

 

 

Opterećenje studenta u časovima

 

Nedjeljno

4 kredita, 6 sati

Struktura:

- 2  sata za predavanja

- 2sata za vježbe

- 2  sata samostalnog rada, uključujući 

      konsultacije

U semestru

Ukupno opterećenje za predmet   4x30 = 120 sati

Struktura:

- nastava i završni ispit: 6x16nedelja= 96 sati

- neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,

ovjera):

5x2= 10 sati

- dopunski rad za pripremu i polaganje ispita u popravnom roku: 14 sati