MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Cilj kursa je da studenti upoznaju osnovne makroekonomske varijable, njihove međuzavisnosti i uticaj na svakodnevne ekonomske transakcije svih pojedinačnih učesnika u ekonomiji