KONSTITUCIONALNA EKONOMIJA

  • Semestar: 2
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 3.0
  • Status predmeta: Izborni
  • Fond časova: 2 Predavanja + 0 Vježbi
  • Metodi nastave:

Da se studenti elementarno upoznaju o vezi između ekonomije i prava i o proceduri donošenja kolektivnih odluka, odnosno javnog izbora (public choice-a). Odnosno, cilj je da studenti posumnjaju u svoje mišljenje o mnogim problemima o kojima "sve znaju"!