ITALIJANSKI JEZIK – STRUKE

  • Semestar: 6
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 2.0
  • Status predmeta: Izborni
  • Fond časova: 1 Predavanja + 1 Vježbi
  • Metodi nastave:

Ovladavanje Vokabularom jezika struke i obnavljanje posebno interesantnih gramatickih struktura; sposobnost razumijevanja struòne literature; aktivno sluzenje jezikom u poslovnom okruzenju