INTERNET TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima Internet tehnologije i elektronskog poslovanja