EKONOMSKA FILOZOFIJA

  • Semestar: 6
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 2.0
  • Status predmeta: Izborni
  • Fond časova: 2 Predavanja + 0 Vježbi
  • Metodi nastave:

Kako je raspad zemlje, ratovi, hiperinflacija i sva čuda koja su nam se desila, uticala na mišljenje i karakter studenata, na porodice odakle potiču i kakvu nastavu traži takav student! Klasičnu svakako ne! Ali pitanje je kakvu nastavu može dobiti od profesora? Koji su njihovi limiti da napuste klasični kolosjek. Odnosno, cilj je da studenti posumnjaju u svoje mišljenje o mnogim problemima o kojima "sve znaju"!