EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Cilj izučavanja predmeta: Analiza javnog sektora. Uoznavanje i razumijevanje ravnoteže između privatnog i javnog sektora, načina na koji se upotpunjavaju ta dva sektora i načina na koje država može efikasnije da ostvaruje svoje ciljeve.