EKONOMIJA

Razumijevanje osnovnih ekonomskih principa, kategorija i procesa

PLAN RADA

Nedjelja:

Naziv metodskih jedinica za predavanja(P), vježbe (V) i  ostale nastavne sadržaje (O); Planirani oblik  provjere znanja (Pz)

Pripremna nedjelja

Upoznavanje, priprema i upis semestra. Uvod u ekonomiju. Ekonomija i ekonomski sistem.

I

P/V

Osnovni ekonomski principi. Kako razmislja ekonomista?

II

P/V

Međuzavisnost i dobici od trgovine. Ponuda i traznja. Tržište i konkurencija.

III

P/V

Elastičnost i njena primjena. Ponuda, tražnja i politika vlade.

IV

P/V

Potrošači, proizvođači i efikasnost tržišta. Troškovi oporezivanja.

V

P/V

Međunarodna trgovina. (svjetska cijena i komparativna prednost, carine, uvozne kvote)

VI

P/V

Ekonomika javnog sektora. Eksternalije. Javna dobra i zajednički resursi.

VII

Pz

I kolokvijum

VIII

P/V

Ponašanje preduzeća i industrijska organizacija (pojmovno). Ekonomija rada.

IX

P/V

Zarade i diskriminacija. Nejednakost dohodaka i siromaštvo.

X

P/V

Makroekonomski podaci – Kako se mjeri nacionalni dohodak? Mjerenje troškova života.

XI

P/V

Realna ekonomija na dugi rok. Proizvodnja i rast. Štednja, investicije i finansijski sistem.

XII

P/V

Osnovni finansijski instrumenti. Nezaposlenost i prirodna stopa nezaposlenosti.

XIII

Pz

II kolokvijum

XIV

P/V

Novac i cijene na dugi rok - Monetarni sistem. Rast novca i inflacija. Tržište kapitala. (M.Labus)

Često postavljana pitanja

Kako da otvorim nalog?

Da bi ste pristupili zaštićenom dijelu sajta (Oglasna tabla) i bili u mogućnosti da primate obavještenja na svoj email nalog, morate kreirati svoj korisnički nalog. Klikom na dugme ispod možete započeti proces registracije. Biće vam potreban Vaš broj indeksa i validna email adresa.

Klikni za pokretanje registracije

Zašto moj nalog još uvijek nije aktivan?

Ukoliko ste se registrovali u prethodnih 48 časova, a još uvijek nijeste primili email sa potvrom o aktivaciji vašeg naloga, molimo Vas da se obratite Administratoru sistema putem elektronske pošte na adresu miodrag@ac.me

Moj nalog je blokiran. Šta da radim?

Ukoliko je Vaš nalog blokiran, morate se obratiti Administratoru sistema putem elektronske pošte na adresu miodrag@ac.me sa subjekt poljem "Blokiran korisnicki nalog"

Ne mogu da nađem rezultate ispita.

Rezultati provjere znanja, kao i ostali materijal vezan za predavanja možete naći u sekciji "Oglasna tabla" u dijelu menija "NASTAVA I STUDENTI" u gornjem dijelu sajta.
Za pristup podacima morate biti registrovan korisnik. Registraciju možete započeti klikom na link ispod.

Klikni za pokretanje registracije