ANALIZA POSLOVANJA

Upoznavanje studenata sa osnovnim finansijskim izvještajima zasnovanim na MRS i MSFI, kao i osnovnim metodama i tehnikama analize finansijskih izvještaja u cilju donošenja racionalnih poslovnih i investicionih odluka.