ANALIZA BERZANSKOG POSLOVANJA

  • Semestar: 8
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 4.0
  • Status predmeta: Obavezan
  • Fond časova: 2 Predavanja + 2 Vježbi
  • Metodi nastave:

Studenti se upoznaju sa osnovnim i aktulenim problemima vezanim za poslovanje na berzama. Predmet je dizajniran kao osnovni i služi kao dobra priprema za napredne kurseve iz investicija u hartije od vrijednosti.