Oglas za Practing projekat/HERIC 2016-05-26

Oglas za Practing projekat/HERIC

Javna debata studenata II godine 2016-05-25

Kroz nastavne aktivnosti na predmetima Razvoj ekonomske misli i Privredni sistem, a u saradnji sa Debatnim...

RASPORED ZAVRŠNIH ISPITA 2016-05-25

Možete pogledati raspored završnih ispita.

Hitno obavještenje 2016-05-24

SPISKOVI STUDENATA PO PREDMETIMA IZ LJETNJEG SEMESTRA STUDIJSKE 2015/2016 KOJI SU IZMIRILI ŠKOLARINU I STEKLI...

ODLUKA O IZBORU DEKANA EKONOMSKOG FAKULTETA 2016-05-19

Možete pogledati Odluku o utvrđenom predlogu za izbor Dekana Ekonomskog fakulteta u Podgorici u mandatnom...

Pages